Slimme Alarmen

Detecteer snel problemen in uw installaties

Meteen op de hoogte.

Uw installaties worden continue gecontroleerd op problemen zoals nulproductie en communicatieverlies.

Automatische foutoplossing.

Probleem opgelost? Wij sluiten de aangemaakte alarmen automatisch zodat u enkel de alarmen ziet die er toe doen.

Alarmen uit omvormers.

SIMPL maakt niet alleen zelf alarmen aan op basis van ontdekte problemen, maar leest ook alarmen uit omvormers uit.

Een kijk achter de schermen.

Een alarm ontstaat uit een event. Eenmaal een alarm is aangemaakt, wordt er voor dat type event geen nieuw alarm aangemaakt totdat het alarm gesloten is.

  • GPRS Communication Loss: De meter is niet bereikbaar via het GPRS netwerk.
  • Zero Production Detected: De meter heeft over een periode van 4 uur uitsluitend meetwaarden met de waarde 0 uitgelezen. Dit kan duiden op een defect van de installatie.
  • CSPI Deviation: Het CSPI (Clear Sky Performance Index) algoritme heeft een lage energie opbrengst gedetecteerd voor deze installatie in vergelijking met soortgelijke installaties.
  • Power Down: De meter heeft een periode zonder spanning geweest en is opnieuw opgestart.
  • CspiThresholdLow/CspiThresholdHigh: De CSPI berekening heeft een lage/hoge waarde opgeleverd.
  • Invalid Configuration: De Inverter is geregistreerd met incorrecte gegevens. Er kan geen meetwaarde uit het portaal uitgelezen worden.
  • Installation Data Unavailable: De CSPI berekening heeft een onwaarschijnlijke waarde opgeleverd. Dit duidt hoogstwaarschijnlijk op een verkeerde waarde in éen van de CSPI verplichte velden.
  • API Communication Loss: De Inverter data kan niet meer opgehaald worden. Dit Event kan veroorzaakt worden door het ontbreken van de inverter in het portaal of doordat het portaal van de fabrikant offline is.

Ontvang een gratis demo

Bent u graag op de hoogte van onze aanpak? Kijk samen met ons naar het monitoring-portaal en bespreek de noden voor uw onderneming.
Schuiven naar boven