Woningcorporaties

Vele kleine installaties vragen een schaalbare oplossing

Woningcorporaties investeren in duurzaamheid waarbij huurders meer huur betalen in ruil voor lagere energielasten. Zo komen woningcorporaties tegemoet aan de  doelstelling om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn en de totale woninglast van de huurder daalt,  maw een win-win situatie.

Door betere isolatie wordt de onnodige warmtevraag beperkt en wordt de resterende energievraag duurzaam ingevuld. Wat de energievraag betreft, investeren woningcorporaties vaak in PV- of zonnepanelen die op hun kosten bij de huurders worden geplaatst. Het is van groot belang dat de woningcorporaties te allen tijden weten dat deze zonnepanelen (geplaatst op tienduizenden woningen) in optimale staat verkeren en dat beoogde rentabiliteit wordt gehaald.

Het is bijgevolg fundamenteel om deze installaties op afstand te kunnen monitoren op een betrouwbare, én betaalbare manier zonder afhankelijk te zijn van de wifi of aanwezigheid van de huurder.

Bij uitbreiding moeten woningcorporaties op termijn ook de energieprestaties van woningen in kaart brengen. Maw niet enkel de opbrengst van zonnepanelen is belangrijk maar eveneens het verbruik van elektriciteit door warmtepompen, ventilatie, etc.

De oplossingen van Cast4All laten toe om op SIMPLe wijze uw monitoringbehoeften te laten evolueren in functie van de noden nu en in de toekomst.

Ontvang een gratis demo

Bent u graag op de hoogte van onze aanpak? Kijk samen met ons naar het monitoring-portaal en bespreek de noden voor uw onderneming.
Schuiven naar boven